Jak złożyć PIT w 2014 za poprzedni 2013 rok?

Każdy podatnik ma do wyboru jeden z trzech sposobów złożenia rocznego zeznania podatkowego:

w formie papierowej:

  • osobiście,
  • za pośrednictwem poczty,
  • w formie elektronicznej.

Decydując się na osobiste dostarczenie wypełnionego formularza PIT 2014 do urzędu skarbowego, powinniśmy pamiętać o zrobieniu dodatkowej kopii. Oryginał zostawimy w urzędzie, natomiast kopia, po podstemplowaniu przez urzędnika, będzie potwierdzeniem złożenia przez nas zeznania. Podstemplowaną kopię powinniśmy przechowywać aż do momentu przedawnienia zobowiązania podatkowego, które w przypadku rozliczeń za 2014 rok będzie miało miejsce dopiero po zakończeniu 2018 roku. Jeżeli koniecznie chcemy złożyć zeznanie PIT 2014 osobiście, nie powinniśmy odkładać rozliczenia się z fiskusem na ostatnią chwilę. Wcześniejsze złożenie formularza, pozwoli nam na uniknięcie sporych kolejek.

Wysyłając deklarację podatkową pocztą, trzeba pamiętać, że zarówno rodzaj listu jak i operator pocztowy, mają wpływ na interpretację terminu dostarczenia przesyłki do urzędu skarbowego.

 

Operator pocztowy

Rodzaj listu

Termin doręczenia

Poczta Polska

polecony

data stempla pocztowego

Poczta Polska

ekonomiczny

data faktycznego doręczenia przesyłki

inny niż Poczta Polska

bez znaczenia

data faktycznego doręczenia przesyłki

 

Data stempla pocztowego jest uznawana za datę wpływu do urzędu tylko wtedy, gdy list został wysłany za pośrednictwem Poczty Polskiej, ponadto musi to być list polecony. Jeżeli zamiast listu poleconego wyślemy list ekonomiczny, za datę złożenia zeznania zostanie uznana data faktycznego doręczenia listu. Rodzaj listu ma ogromne znaczenie, gdy rozliczamy się z fiskusem na ostatnią chwilę i chcemy mieć pewność, że nie złożymy zeznania po terminie. Dużą zaletą wysyłania listu poleconego, jest także posiadanie dowodu nadania przesyłki. Dowód nadania może stanowić potwierdzenie złożenia pit za 2014 rok, dlatego koniecznie należy go zachować.

Korzystając z usług innego operatora pocztowego, trzeba mieć świadomość, że niezależnie od rodzaju listu, urząd jako datę złożenia dokumentu, przyjmie datę faktycznego otrzymania deklaracji, czyli datę wpływu listu, a nie jego nadania. Z taką samą sytuacją będziemy mieć do czynienia, w przypadku przesyłek nadanych poza granicami kraju.

Ostatnim sposobem złożenia rocznego zeznania podatkowego, jest wysłanie formularza PIT w formie elektronicznej. Wyeliminowanie obowiązku posiadania podpisu elektronicznego sprawiło, że składanie PIT przez Internet stało się dostępne dla większości podatników. Obecnie, bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego, można złożyć: PIT-16A, PIT-19A, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 oraz PIT-37 druk. Podpis kwalifikowany został zastąpiony przez dane autoryzujące – imię, nazwisko, datę urodzenia, NIP/PESEL oraz kwotę przychodu z roku poprzedniego. Zgodność tych danych jest wymagana do wysłania deklaracji za pośrednictwem sieci internetowej.

Bardzo dużo osób korzysta z możliwości rozliczenia się z urzędem skarbowym bez konieczności wychodzenia z domu. Potwierdzeniem złożenia zeznania jest w tym przypadku urzędowe poświadczenie odbioru – UPO. Jest to jedyny dokument potwierdzający, że urząd skarbowy otrzymał nasze zeznanie, dlatego koniecznie należy go zachować. UPO zostaje automatycznie wygenerowane przez system do składania e-deklaracji lub program PIT 2014, po weryfikacji formalnej przesyłanego formularza podatkowego.

Niezależnie od tego w jaki sposób dostarczymy PIT 2014 do urzędu skarbowego, musimy pamiętać o przestrzeganiu terminów, które zostały określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ostatecznym terminem złożenia formularzy PIT-16A oraz PIT-28 jest 31 stycznia, natomiast formularze PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39, należy złożyć do 30 kwietnia. Jeżeli urząd nie otrzyma naszego zeznania na czas, będziemy musieli liczyć się z nieprzyjemnymi konsekwencjami.

© 2014 pit2014.org.pl